De laatste jaren werd de verduurzaming ook in de visserij grondig doorgevoerd. De Nieuwpoortse vaartuigen hebben de laatste jaren veel investeringen gedaan om opnieuw concurrentieel te worden met de andere vaartuigen uit binnen -en buitenland.

Hierbij gaat het om investeringen in:

 • Energiebesparende en alternatieve visserijtechnieken (zoals o.a. plankenvisserij, twinrigging, drie- en vierlingnetten, snorrevod, jigging en krabbepotten)
 • Installatie van een nieuwe motor of hulpmotor, zonder toename van het nominaal vermogen van de hoofdmotor en voor zover er een substantiële daling van het verbruik wordt aangetoond.
 • Investeringen gericht op een beperking van het energieverbruik bij boomkorvisserij.
 • Navigatieapparatuur, meet- en registratieapparatuur voor installaties die kunnen bijdragen tot energiebesparing, veiligheid en efficiënter gebruik van het vissersschip.
 • Investeringen in visbehandelingsinstallaties aan boord;
 • Investeringen voor het verzamelen en/of conditioneren van afgedankt materiaal zoals netten, kabels, olie en afval op vissersvaartuigen en in vissershavens;

Daarnaast heeft de Stad Nieuwpoort de laatste jaren volop ingezet op de Visserij door tal van investeringen uit te voeren in het de vismijn en visveiling.

 • Volledige digitaal verkoopsysteem samen met de 2 andere veilingen Zeebrugge en Oostende. Hierdoor kan de koper kopen op de 3 veilingen en is hij niet meer verplicht om ter plaatse te komen.
 • Er werd een vissorteermachine aangekocht bij de Nieuwpoortse firma Marelec om de platte vis op een efficiënte en duurzame manier te sorteren.
 • Een elektrische heftruck zorgt voor het transport en vervoer van vis in en rond de vismijn.
 • De ijsmachine voorziet voldoende ijs om de vis ten allen tijde van de gewenste temperatuur en kwaliteit te voorzien.
 • Een extra ponton en takel werden aangelegd om de zeebaarsvisserij extra ondersteuning te bieden.

In 2021 werd de vismijnhal volledig gerenoveerd. Volgende werken werden uitgevoerd:

 • Nieuwe vloer – onderhoudsvriendelijk en cfr. de regelgeving FAVV.
 • Poorten kant Kaai werden verwijderd en vervangen door geïsoleerde muren, binnenkant afgewerkt met sandwichpanelen.  
 • 2 nieuwe geïsoleerde sectionale poorten
 • De binnengoten werden vervangen door inox goten.  
 • Nieuwe goten aan de buitenkant voor de opvang van het regenwater.
 • Alle openingen en spleten werden dichtgemaakt en geïsoleerd waar nodig
 • Ramen kant parking werden dichtgemaakt en geïsoleerd.
 • Plaatsing vaste koelinstallatie om kwaliteit en de temperatuur van de vis te kunnen garanderen. De koeltechniek werd uitgevoerd met innoverende technologieën. Er wordt gebruikt gemaakt van natuurlijke koudemiddelen nl. CO2.
 • Met deze koelinstallatie streven we ernaar om de CO2 voetafdruk zo laag mogelijk te houden.
 • Deze koelinstallatie is energiezuinig en vervangt de mobiele koelinstallatie die jaarlijks werd gehuurd voor 6 maanden.  

Visserij verduurzaamt 2.0

‘Duurzaam’ is heel zeker een woord dat de laatste jaren in heel wat artikels over alle sectoren is verschenen. Het wordt vaak gebruikt als extra verkoopselement, want zeg nu zelf: wie eet nu voedsel dat geen label draagt? Wie verplaatst zich nu op een niet duurzame manier?

In de visserij zijn er diverse pogingen ondernomen om het duurzaam karakter van onze visserij in het daglicht te stellen. Niet altijd, maar vaak ging het ook hier om logo’s die de verkoop van vis moest stimuleren. Het succes was dan ook veelal beperkt of van korte duur. De duurzaamheid moet dan ook controleerbaar zijn en daar zit de grote moeilijkheidsgraad.

Maar na een aantal jaren intense samenwerking tussen de rederscentrale en ILVO is nu een instrument ontwikkeld om de duurzaamheid te meten, en zal die transparante informatie over onze vloot ook kenbaar zijn bij de kopers op de visveilingen. Bovendien, en dat is vrij uniek, is rekening gehouden met de toestand van de 3 pijlers van duurzaamheid (economie, ecologie en sociaal).

Het inkomen en de veiligheid van de vissers zijn even belangrijk als het respecteren van de quota of het vermijden van ongewenste vangsten. In totaal worden 14 parameters in rekening gebracht om te oordelen over de echte duurzaamheid van een vaartuig.

Duurzaamheid is een proces dat altijd van toepassing is. Verduurzamen is het nieuwe werkwoord geworden in de visserij. De reders in Nieuwpoort zijn zich ook bewust dat dit noodzakelijk is voor de toekomst van de visserij in Nieuwpoort en in België.

Het project van ‘Visserij Verduurzaamt’ heeft al tal van verbetertrajecten doorlopen maar ondertussen staat het logo op het grootste deel van de aangevoerde vis op de Vlaamse visveilingen. Het is aan de kopers en verbruikers om al dan niet te kiezen voor duurzaam gevangen vis, om al dan niet de reders en vissers te steunen in hun streven naar meer duurzaamheid.

Duurzaam gevangen vis en dagvers zijn de 2 sleutelwoorden die garant staan voor de aangevoerde vis in Nieuwpoort. Op deze manier willen we ons onderscheiden van onze collega’s en willen we ervoor zorgen dat deze vis ook op deze manier bij de consument terecht komt.

Op controleer -en beheersbare manier zodoende dat ten allen tijde kan gecontroleerd worden dat de vis effectief duurzaam gevangen wordt, dagvers is en van de Nieuwpoortse veiling komt. Het verhaal achter de gevangen vis staat centraal. De manier waarop en wie de vis vangt is even belangrijk dan de gevangen vis zelf.