‘Recht uit Zèè’: exponent van een duidelijke visie op de Nieuwpoorse visserij en Vismijn

De Nieuwpoortse Vismijn kent een lange geschiedenis veel ups en downs. De laatste jaren heeft de Stad Nieuwpoort de nodige investeringen gedaan die duidelijk zijn vruchten hebben afgeworpen.

De visie van de Stad Nieuwpoort is om niet te willen concurreren met de veilingen van Oostende en Zeebrugge, maar zich te onderscheiden door het product centraal te plaatsen. Dagvers, kwaliteitsvolle producten en de garnaal vormen hier de centrale codewoorden.

Mede door het aantrekken van de kleinschalige zeebaarsvisserij is de vismijn van Nieuwpoort erin geslaagd om zich staande te houden op de Belgische markt. Meer nog, Nieuwpoort heeft de laatste jaren een grootste deel van de aangevoerde zeebaars en de garnalen op de Belgische veilingen.

De stad is een belangrijke actor in de lokale economie. Daarnaast vormt de Stedelijke Vismijn een belangrijke component in het economisch en toeristisch weefsel van de stad.

In de komende beleidsperiode wenst de stad de exploitatie van de Vismijn commerciëler te voeren. Hierbij wordt gestreefd naar een stijging van zowel aangevoerde volumes als behaalde omzet, zonder evenwel de troef van kleinschaligheid en de kwaliteit niet te verliezen. De Nieuwpoortse filosofie is duurzaam en dagverse gevangen vis te promoten.

Via promotiecampagnes en projecten zal de kwaliteit van de Nieuwpoortse verse vis geprezen worden en extra in de kijker worden gezet. Om dit te kunnen realiseren zal geïnvesteerd worden in aangepaste en verbeterde infrastructuur.

Naast het economische aspect vervult de Vismijn ook taken op het vlak van educatie en toerisme. De komende beleidsperiode zal hierop blijvend en versterkt worden ingezet.

De inrichting van een bezoekerscentrum over de visserij in de Vismijn en het actualiseren van de huidige educatief en toeristische pakketten zullen hieraan bijdragen.

Het doel

Met dit project willen we de visie en de doelstellingen in het meerjarenplan bereiken.

Het project heeft tot doel om de Nieuwpoortse visserij te bevorderen en in de kijker te plaatsen. Het moet een win-win zijn voor alle partijen. Enerzijds voor de Stad Nieuwpoort en zijn beleid. Maar vooral ook voor de vissers en de lokale economie. Want toch een groot gedeelte van de economie draait op de Nieuwpoortse visserij. We hebben de verschillende vishandelaars, leurders en winkels. Maar ook de vele restaurants die Nieuwpoort rijk is, zijn afhankelijk van deze producten. Momenteel lukt het nog te weinig om de in Nieuwpoort geveilde vis tot op de borden te krijgen van de restaurants. 

Met dit project willen we volgende doelstellingen bereiken:

  • Label Visserij Verduurzaamt tot bij de consument brengen
  • Betere prijzen voor de vis
  • Meer Nieuwpoortse vis en garnalen op borden van de Nieuwpoortse restaurants krijgen.
  • Promotie van de dagverse, duurzaam gevangen Nieuwpoortse vis en garnaal.

Recht uit zèè toegelicht…

De stad Nieuwpoort, de Nieuwpoortse vissers en 4 Nieuwpoortse visgroothandelaars sluiten een samenwerkingsovereenkomst met als doel om de Nieuwpoortse gevangen vis op de borden te krijgen van de Nieuwpoortse restaurants.

Het eerste jaar gaan de 4 handelaars samenwerken met elk 2 restaurants en leveren de Nieuwpoortse gevangen vis en garnaal in deze restaurants.

Voorwaarde:

  1. Deze groothandelaars en de restaurants moeten in het 1ste jaar het label van Visserij Verduurzaamt behalen.
  2. Zoveel mogelijk vers gevangen vis uit Nieuwpoort verkopen, gekoppeld aan het label VV en de traceerbaarheid van welk schip en de vistechniek.
  3. Zowel de handelaar als de deelnemende restauranthouders ondertekenen een charter met verklaring dat ze garant voor bovenstaande verklaringen.

In eerste instantie zal het project  starten met de 4 vissersvaartuigen. Zowel vis als garnaal worden meegenomen in het project.

Doel:

De inwoner, de bezoeker, de toerist, de 2de verblijver kennis laten maken met de Nieuwpoortse vis en de vissersvaartuigen door middel van storytelling vanwaar de vis op de borden vandaar komt.